• Korzystanie z dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem — czy konieczne jest oświadczenie drugiego rodzica?
 • Jak zaewidencjonować środki otrzymane na modernizację biblioteki?
 • Czy od przekazywanych nieodpłatnie książek należy zapłacić VAT?
 • Jak zrezygnować z tworzenia ZFŚS w instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury może w polityce rachunkowości ustalić kwoty, do jakiej nie będzie naliczać odsetek?
 • Czy w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej (13 zł) trzeba ją uwzględnić przy rozliczeniu umowy o dzieło?
 • Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych i ująć w sprawozdaniu finansowym należności dochodzone na drodze sądowej?
 • Czy instytucja kultury może zwrócić zakwestionowaną wartość dotacji podmiotowej tytułem spłaty zobowiązania z bieżących środków instytucji pochodzących z dotacji podmiotowej od organizatora?
 • Czy pracownica instytucji kultury będąca na urlopie wychowawczym może podjąć pracę zarobkową u innego pracodawcy?
 • Co zrobić, gdy fundusz instytucji kultury wychodzi ujemny?
 • Czy pracownicy korzystający podczas pracy ze służbowego lub prywatnego samochodu osobowego muszą przechodzić w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej testy psychotechniczne?
 • Czy gminny ośrodek kultury, w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?
 • Czy za okres urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.