• Czy w bibliotece publicznej do przeprowadzania zajęć z dziećmi przez bibliotekarza wymagane jest przygotowanie pedagogiczne? Czy pracownicy muzeum, prowadzący lekcje muzealne i warsztaty z dziećmi i młodzieżą, powinni spełniać jakieś związane z tym zajęciem dodatkowe wymagania, chociażby mieć ukończone studia podyplomowe z pedagogiki?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektorów, którzy byli zatrudnieni w instytucjach kultury przed 2012 r. na umowę na czas nieokreślony, a których organizator nie powołał ponownie na to stanowisko po zmianie przepisów?
 • Jak ująć zwrot wydatków na realizację projektu w zeznaniu CIT-8?
 • Jak ująć refundację wynagrodzenia stażysty w sprawozdaniu Rb-N?
 • Czy instytucja kultury powinna zgodzić się na zrealizowanie wydanego przez organizatora polecenia utworzenia świetlicy wiejskiej?
 • Czy dyrektor instytucji kultury powinien sprawdzać w Rejestrze Przestępców na Tle Seksualnym już zatrudnionych pracowników?
 • Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi i móc z nich sfinansować to wydarzenie?
 • Czy powołanemu już raz na stanowisko dyrektorowi można przedłużyć kadencję, czy konieczne jest przeprowadzenie kolejnego konkursu, zgodnie ze statutem instytucji kultury?
 • Czy ośrodek kultury może wypłacić nagrodę finansową — przyznaną przez jury konkursu — funkcjonującemu przy nim zespołowi?
 • Jak sformalizować przyłączenie do instytucji działającego od wielu lat przy niej kapeli i teatru amatorskiego?
 • Jakie powinny być zadania komisji inwentaryzacyjnej i komisji spisowych? Czy obydwie komisje muszą być powołane przy przeprowadzeniu inwentaryzacji?
 • Jak ująć w księgach korektę błędu zauważonego przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, a jak po jego zatwierdzeniu?
 • Czy zbierane przez działający przy GOK Klub Seniora comiesięczne składki powinny być wpłacane na konto GOK i księgowane jako jego przychód, a następnie po wydatkowaniu księgowane w koszty GOK?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.