• Jakie dokumenty zawierające dane osobowe pracownika instytucja może pozyskiwać i jak je przechowywać po ostatnich zmianach w kp?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektora instytucji w związku z jej podziałem? Czy zostaje on z mocy prawa dyrektorem jednej z nowopowstałych instytucji?
 • Na jakie potrącenia z wynagrodzenia instytucja musi mieć zgodę pracownika?
 • Czy w punkcie ksero znajdującym się w domu kultury można skopiować dowód osobisty?
 • Jak warunki musi spełnić instytucja i jakie umowy zawrzeć, np. z ZAiKS, aby zgodnie z prawem w holu budynku zamontować telewizor, który umili czas rodzicom czekającym na dzieci podczas ich zajęć?
 • Czy za każdym razem instytucja kultury musi zgłaszać budowę sceny ruchomej do powiatowego nadzoru budowlanego?
 • Z jaką stawką sprzedawać popcorn na imprezach organizowanych w instytucji kultury?
 • Czy wynagrodzenie za lipiec 2019 r., wypłacone 9 sierpnia 2019 r. należy zaliczyć do przychodów sierpnia i zastosować zwolnienie z PIT w stosunku do pracowników, którzy nie ukończyli 26 lat i złożyli stosowne oświadczenie?
 • Czy ustępujący dyrektor musi wykorzystać zaległy urlop?
 • Czy to prawda, że jeśli instytucja wystawia faktury VAT, to muszą one być również przekazywane odbiorcom bez ich żądania?
 • Czy instytucja kultury może z dotacji podmiotowej lub ze środków własnych dopłacać do kosztów obsługi księgowej pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (PKZP) działającej przy urzędzie miejskim?
 • Czy nota księgowa może być podstawą do zapłaty za szkolenie?
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać głównym księgowym w instytucji kultury i o uznaniu których decyduje sam dyrektor?
 • Czy dyrektor i główny księgowy instytucji kultury mają obowiązek stawienia się na posiedzeniu komisji rewizyjnej w celu odczytania sprawozdania finansowego instytucji i odpowiedzi na pytania?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-Z w części E. należy wpisać odsetki od pożyczki udzielonej instytucji kultury przez bank?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.