• Jakie są nowe zasady pozyskiwania i przetwarzania danych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych po zmianach, które wprowadziła tzw. ustawa sektorowa?
 • Co to są: matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa i co ich wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. oznacza dla rozliczeń podatkowych instytucji kultury?
 • Jak zmienić godziny pracy instytucji kultury?
 • Czy ustępujący dyrektor musi wykorzystać zaległy urlop?
 • Z jaką stawką sprzedawać popcorn na imprezach organizowanych w instytucji kultury?
 • W jakich przypadkach zaliczać pracę na gospodarce do pracowniczego stażu pracy?
 • Czy w sprawozdaniu Rb-Z w części E. należy wpisać odsetki od pożyczki udzielonej instytucji kultury przez bank?
 • Czy pracodawca może ograniczać dostęp do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych i wyznaczyć pracownika, do którego należy się udać aby on udostępnił regulamin jedynie do wglądu?
 • Na jaki okres powołuje się dyrektora nieartystycznej instytucji kultury?
 • Na jakie potrącenia z wynagrodzenia instytucja musi mieć zgodę pracownika?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy w punkcie ksero znajdującym się w domu kultury można skopiować dowód osobisty?
 • Jak warunki musi spełnić instytucja i jakie umowy zawrzeć, np. z ZAiKS, aby zgodnie z prawem w holu budynku zamontować telewizor, który umili czas rodzicom czekającym na dzieci podczas ich zajęć?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?
 • Czy instytucja kultury może obciążyć swojego organizatora fakturą za ponadplanowe działania nie ujęte w kalendarium całorocznych działań, np. za wykonanie usługi organizacji wydarzenia artystycznego, nagłośnienia, zabezpieczenia technicznego koncertu itp.?
 • Czy dyrektor i główny księgowy instytucji kultury mają obowiązek stawienia się na posiedzeniu komisji rewizyjnej w celu odczytania sprawozdania finansowego instytucji i odpowiedzi na pytania?
 • Jak ująć dotację celową na działalność inną niż kulturalna w rachunku zysków i strat?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.