• Jakie warunki muszą być spełnione, aby zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy?
 • Czy pracownica powinna wnioskować o urlop wychowawczy w sposób ciągły, czy może w jego trakcie wykorzystać dwa dni opieki na dziecko do lat 14?
 • Jak amortyzować środek trwały częściowo sfinansowany ze środków własnych a częściowo z dotacji?
 • Czy przepisy ustawy o dostępności cyfrowej dotyczą samorządowych instytucji kultury?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego?
 • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych inwestycję bez efektu?
 • Jak organy podatkowe traktują obecnie zastosowanie zwolnienia od VAT do importu usług kulturalnych?
 • Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów dla kota może być finansowany ze środków własnych instytucji? Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • Jak prawidłowo ustalać prawo do nagrody jubileuszowej i wypłacać to świadczenie pracownikom?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Jak ująć dotację celową w rachunku zysków i strat?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oczywiście realizując przy tym wydarzenia kulturalne? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • W jaki sposób rozliczać zwolnienie od pracy pracownika, który jest sołtysem, na czas sesji rady gminy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.