• Jak ująć w nowym JPK_VAT takie wydarzenia artystyczne jak koncerty i wernisaże oraz odpłatne zajęcia wokalne i taneczne z instruktorem? Czy te usługi należy oznaczyć kodem GTU_12?
 • Czy wpłaty do PPK należy uwzględnić w PIT pracownika?
 • Czy instytucja ma podpisać w imieniu pracowników długo nieobecnych w pracy (zwolnienie lekarskie, urlopy rodzicielskie) umowę o prowadzenie PPK?
 • Czy od nagrody jubileuszowej, którą pracownik instytucji kultury ma otrzymać w przyszłym roku, należy odprowadzić wpłaty na PPK, jeśli pracownik będzie ich uczestnikiem?
 • Czy pracownikom na pracy zdalnej naliczać podwyższone koszty uzyskania przychodów?
 • Jak potraktować opłacenie zaliczki na poczet przyszłego koncertu w podatku dochodowym od osób prawnych? Jak taką zaliczkę wykazać w CIT-8?
 • Czy gminny ośrodek kultury może przyjmować na organizowane przez siebie zajęcia artystyczne uczestników spoza terenu gminy, która jest jego statutowym obszarem działania? Czy trzeba w takim przypadku zmieniać statut?
 • Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków?
 • Jak zgodnie z prawem oddelegować pracownika do pracy u innego pracodawcy?
 • Jak ująć w księgach zakup kalendarzy przeznaczonych do sprzedaży i promocji?
 • Czy rada miejska jest właściwym organem, który składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury i decyduje o jej wysokości?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie?
 • Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku zajęć językowo-artystycznych prowadzonych w instytucji kultury?
 • Jak naliczyć należny urlop do końca 2020 r., skoro pracownica do tej pory podlegała pod przepisy Karty nauczyciela, a teraz podlega pod Kodeks pracy?
 • Czy do wpisów wartości muzealiów w księdze inwentarzowej prowadzonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach należy stosować zasady ustawy o rachunkowości?
 • Czy podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste wpływa na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.