• Jak zgodnie z przepisami ujmować zakupy inwestycyjne w planie oraz sprawozdaniach finansowych?
 • Jak zaewidencjonować zakup lub otrzymanie bezpłatne dzieł sztuki, np. rzeźb czy obrazów?
 • Czy instytucja kultury może finansować budowę przepompowni ścieków?
 • Czy w instytucji kultury może być zatrudniony tylko jeden pracownik — dyrektor?
 • Czy instytucja, która opłaciła 50% składek na ZUS ze środków z działalności gospodarczej, musi informować organizatora o zmianie planu finansowego?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy nie można pokryć straty ani z funduszu rezerwowego, ani z funduszu instytucji kultury?
 • Czy uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę dla głównego księgowego może być brak zaufania, ze względu na jego niewystarczającą słabą znajomość obsługi informatycznej księgowości?
 • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy dyrektora instytucji kultury z niepełnosprawnościami?
 • Jak wykazać dotację podmiotową od organizatora w CIT-8?
 • Jak ująć zakup towarów w planie finansowym?
 • Jak prawidłowo wypłacać dodatek specjalny w instytucji kultury?
 • Czy finansowanie odsetek np. z tytułu zaległości podatkowych z wpłat pracowników powoduje, że instytucja powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?
 • Czy gminny ośrodek kultury może przyjmować na organizowane przez siebie zajęcia artystyczne uczestników spoza terenu gminy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.