• Czy można pracownikowi wpłacić odprawę dwa razy: raz z powodu odejścia na rentę, a drugi — na emeryturę?
  • Czy biblioteka publiczna powinna uiścić opłatę skarbową za odpis pełny z rejestru instytucji kultury dotyczący tej biblioteki?
  • Czy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych samorządowa instytucja kultury ma obowiązek informacyjny w przypadku dotacji podmiotowej na działalność statutową?
  • Czy informacja dotycząca pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury (przed zawarciem umowy) musi zostać udostępniona jako informacja publiczna?
  • Jak zgłosić ministrowi nową stronę BIP instytucji kultury — czy ma to być odrębna strona, czy jako strona podrzędna dla strony BIP urzędu gminy?
  • Czy z okazji swojego jubileuszu instytucja może, a jeśli tak, to w jaki sposób wypłacić autorom tekstów do lokalnej gazety nagrody pieniężne za wieloletnią pracę charytatywną?
  • Jak ująć w księgach rachunkowych nowo powstałej instytucji majątek instytucji połączonych?
  • Jak często przeprowadzać inwentaryzację w bibliotece i czy po przejściu bibliotekarzy na emeryturę należy przeprowadzić skontrum?
  • Jaka kwota jest wolna od potrąceń, jeśli pracownik otrzymał w gotówce świadczenie, tzw. wczasy pod gruszą?
  • Czy okres odpowiadający urlopowi wychowawczemu podlega wliczeniu do stażu pracy?
  • Jak rozliczać czas pracy w podróży służbowej?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.