• Czy pracodawca ma obowiązek wpinać umowy na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników w ich akta osobowe pracowników, czy też wystarczy prowadzenie samego rejestru umów?
  • Jak zaksięgować uhonorowanie zespołów pracujących w instytucji nagrodą finansową?
  • Czy przychód z koncertu wykonanego przez cudzoziemca należy rozliczyć w Polsce? Czy potrącić podatek, składki na ubezpieczenia oraz wpisać umowę do rejestru umów o dzieło?
  • Jakich obowiązków należy dokonać, aby — ze względu nie nieosiąganie limitu sprzedaży 200 000 zł — wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT?
  • Na jak długo dyrektor biblioteki głównej może zawiesić działalność jej filii?
  • Czy zwrot dotacji podmiotowej ma skutki w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?
  • Czy organizator może wymagać od instytucji kultury przedłożenia kopii list płac jako dokumentu potwierdzającego wydatek realizowany z udzielonej dotacji celowej?
  • Czy instytucje kultury mają obowiązek wymiany kas fiskalnych na tzw. kasy online?
  • Jak zaewidencjonować najem sali osobie fizycznej na kasie rejestrującej?
  • Czy instytucja kultury może być organizatorem aukcji obrazów?
  • Jak zaewidencjonować zakup popcornu do kina prowadzonego w instytucji kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.