• Co ujmować w obowiązkowym od 1 lipca br. rejestrze umów i jak prawidłowo prowadzić ten rejestr?
 • Czy notą księgową można rozliczyć wspólne przedsięwzięcie?
 • Na jak długo dyrektor biblioteki głównej może zawiesić działalność jej filii?
 • Czy instytucja może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania nabytego oprogramowania?
 • Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas określony?
 • Czy pracownikowi zatrudnionemu od 10 lat w instytucji kultury, który w 2019 r. został powołany na stanowisko jej dyrektora, należy założyć nowe akta osobowe?
 • Czy przewodniczący rady gminy może przyznać nagrodę roczną dla dyrektora gminnego ośrodka kultury?
 • Jakich obowiązków należy dokonać, aby — ze względu nie nieosiąganie limitu sprzedaży 200 000 zł — wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Czy kierownik biblioteki w gminnym centrum kultury powinien — zgodnie z zapisami w statucie — otrzymać powołanie na to stanowisko, czy też powinien być zatrudniony na umowę o pracę?
 • Jak fakturować sprzedaż biletów na wydarzenia obce?
 • Czy przychód z koncertu wykonanego przez cudzoziemca należy rozliczyć w Polsce? Czy potrącić podatek, składki na ubezpieczenia oraz wpisać umowę do rejestru umów o dzieło?
 • Jak odliczyć VAT od wydatków na remont mostu sfinansowanych dotacją?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.