• Czy otrzymane od organizatora środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w programie stanowią dopłatę do ceny biletów wstępu?
 • Czy organizator ma prawo zażądać od dyrektora instytucji kultury oświadczenia o stanie kontroli zarządczej?
 • Czy na początku roku należy zaksięgować naliczenie całej przyznanej dotacji podmiotowej lub podatku od nieruchomości?
 • Czy księgowa obsługująca instytucję może odmówić płacenia faktur zagranicznych, również spoza Unii Europejskiej, twierdząc, że dokumenty te nie spełniają wymogów do uznania za faktury?
 • Jak prawidłowo zakwalifikować do KŚT fontannę i plac zabaw?
 • Czy w umowie o dzieło można zapisać, że wysokość wynagrodzenia artysty stanowi 1/2 wartości utargu ze sprzedaży biletów na koncert, w którym weźmie on udział?
 • Czy biblioteka może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym w związku z otrzymaniem wynagrodzenia za udzielane świadczenie w zakresie zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Czy dodatek specjalny można przyznać na czas nieokreślony?
 • Jak ująć zakup środka trwałego ze środków własnych w planie finansowym oraz rachunku zysków i strat?
 • Czy każda delegacja dyrektora instytucji kultury musi być podbita?
 • Jak prawidłowo udzielać dni wolnych za pracę w niedzielę, jeśli w instytucji kultury obowiązuje równoważny system czasu pracy?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.