• Czy w umowie o dzieło można zapisać, że wysokość wynagrodzenia artysty stanowi 1/2 wartości utargu ze sprzedaży biletów na koncert, w którym weźmie on udział?
 • Jakie niezbędne informacje instytucje kultury powinny zamieszczać na tworzonym przez nie Biuletynie Informacji Publicznej?
 • Czy w podstawie odprawy emerytalnej powinna być ujęta kwota dodatku specjalnego?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych należność na roszczenia sporne?
 • Czy opłaty wpisowe na konkurs piosenki podlegają opodatkowaniu VAT? Jaką stawkę VAT należy zastosować?
 • Jak prawidłowo udzielać dni wolnych za pracę w niedzielę, jeśli w instytucji kultury obowiązuje równoważny system czasu pracy?
 • Czy sprzedaż napojów i przekąsek za pośrednictwem automatu vendingowego podlega ewidencji z wykorzystaniem kasy rejestrującej?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek uzyskania opinii właściwego terenowego archiwum państwowego o projekcie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt?
 • Jak zaksięgować kolejne ulepszenie środka trwałego?
 • Jak refakturować energię elektryczną na inny podmiot, jeśli instytucja kultury jest zwolniona od VAT?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.