• Jak po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy prawidłowo zawierać umowy na okres próbny?
 • Czy drugą część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych instytucja kultury może przelać na konto ZFŚS na przykład w sierpniu?
 • Czy biblioteka może bezpłatnie za zgodą organizatora użyczyć pomieszczenia innej instytucji kultury?
 • Kiedy rozpoznać import usług i jak go wykazać w JPK_VAT?
 • Jak powinna wyglądać nowa informacja o warunkach zatrudnienia pracownika w instytucji kultury, w której wprowadzony jest regulamin pracy i wynagradzania?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy w związku z wypłatą nagród rocznych konieczne jest utworzenie funduszu nagród?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby instytucja kultury mogła rozpocząć prowadzenie działalności kulturalnej?
 • Czy instytucja może amortyzować połowę budynku, której jest współwłaścicielem?
 • Czy organizator samorządowej instytucji kultury ma prawo pytać o wynagrodzenie, wymiar etatu oraz zakres obowiązków głównego księgowego tej instytucji?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?
 • Czy opłaty wpisowe na konkurs piosenki podlegają opodatkowaniu VAT? Jaką stawkę VAT należy zastosować?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.