• Czy ustępujący ze swojego stanowiska dyrektor ma prawo podejmować jeszcze decyzje kadrowe, finansowe, repertuarowe, które wykraczają już poza okres jego umocowania do zarządzania instytucją?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych operacje gospodarcze związane z decyzją o zaniechaniu inwestycji?
 • Jakie dokumenty instytucja powinna przygotować i udostępnić na żądanie biegłego rewidenta?
 • Jakie skutki w podatku dochodowym i w VAT wywołuje nieodpłatny wynajem sali przez instytucję kultury?
 • Czy przy wyliczeniu proporcji i prewspółczynnika instytucja bierze pod uwagę obrót z ubiegłego roku czy z roku bieżącego?
 • Czy instytucja powinna prowadzić ewidencję wyjść służbowych i prywatnych pracowników?
 • Czy można ujawnić ZAiKS wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z artystą na potrzeby wyliczenia licencji, jeżeli w umowie z artystą jest klauzula o poufności?
 • Dlaczego organizator nie sprawuje nadzoru nad instytucją kultury?
 • Czy biblioteka publiczna może starać się o sprzedaż niskoprocentowego alkoholu w prowadzonej przez nią małej kawiarence, w której odbywają się także wernisaże?
 • Czy specjalista ds. kadr i płac może mieć w zakresie obowiązków nadzór nad terminowością przeglądów okresowych budynków należących do instytucji kultury?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?
 • W jaki sposób ująć zakup kart podarunkowych w konkursie w księgach rachunkowych, jeśli instytucja nie jest podatnikiem VAT?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.