• Jak ująć w księgach rachunkowych wytworzenie rzeźby sfinansowane z dotacji celowej i z darowizny?
  • Z jaką stawką VAT wystawić fakturę zleceniodawcy za przygotowanie projektu artystycznego obejmującego m.in. projekcję wyprodukowanego filmu?
  • Jakie dokumenty instytucja powinna przygotować i udostępnić na żądanie biegłego rewidenta?
  • Czy pracownicy na zasiłku chorobowym, a następnie macierzyńskim należy wypłacić dodatek stażowy za część miesiąca?
  • Jak prawidłowo wprowadzić różne systemy czasu pracy w instytucji kultury?
  • Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego dla pracownika instytucji kultury, któremu kilka miesięcy wcześniej skończyło się powołanie na dyrektora?
  • Czy dzień wolny za pracę w sobotę (przypadającą ostatniego dnia miesiąca) można odebrać w następnym okresie rozliczeniowym?
  • Jak rozliczyć podatkowo koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury?
  • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
  • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?
  • W jaki sposób ująć zakup kart podarunkowych w konkursie w księgach rachunkowych, jeśli instytucja nie jest podatnikiem VAT?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.