• Czy dyrektor instytucji kultury może, zgodnie z zawartą pomiędzy nim a organizatorem umową w sprawie warunków organizacyjno-finansowych, otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za zrealizowane przedsięwzięcia, w tym np. za prowadzenie dyrygentury koncertów, nagranie płyty?
 • Czy do przychodów instytucji kultury do limitu 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia z VAT wlicza się otrzymane darowizny i odszkodowania?
 • Czy instytucja kultury może amortyzować jednorazowo fabrycznie nowe środki trwałe o wartości do 100 000 zł?
 • Czy po ustaniu powołania byłemu dyrektorowi instytucji, zatrudnionemu na innym stanowisku pracy, należą się dni wolne za przepracowane niedziele i święta w czasie pełnienia swojej funkcji?
 • Czy ośrodek kultury, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie statutową, musi ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej również przychody z tej działalności?
 • Jeśli imprezę sfinansowano z budżetu gminy, to czy komisja rewizyjna może żądać od instytucji dokumentacji z imprezy sprzed trzech czy czterech lat, czy tylko na bieżąco?
 • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?
 • Z jakiego okresu obliczyć podstawę wymiaru zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego dla pracownika instytucji kultury, któremu kilka miesięcy wcześniej skończyło się powołanie na dyrektora?
 • Czy dzień wolny za pracę w sobotę (przypadającą ostatniego dnia miesiąca) można odebrać w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Jak rozliczyć podatkowo koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych wytworzenie rzeźby sfinansowane z dotacji celowej oraz z darowizny?
 • Jakie dokumenty instytucja powinna przygotować i udostępnić na żądanie biegłego rewidenta?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.