• Czy kwestie związane z rokiem obrotowym i rokiem podatkowym powinny znaleźć się w statucie instytucji kultury?
 • Co zrobić, gdy fundusz rezerwowy instytucji kultury jest niewystarczający na pokrycie straty?
 • Czy zastępca dyrektora instytucji kultury może być także głównym księgowym?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych darowiznę polisy ubezpieczeniowej?
 • Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach uniwersytetu trzeciego wieku oraz czesne pobierane od uczestników powinny być opodatkowane VAT?
 • Jak wprowadzić prawidłowe zapisy dotyczące premii w regulaminie wynagradzania?
 • Gdzie powinny być prowadzone akta osobowe dyrektora i czy konieczne jest potwierdzanie przez niego obecności w pracy?
 • W jakim przypadku szkolenie bhp dla bibliotekarzy może przeprowadzić dyrektor instytucji kultury?
 • Czy do przychodów instytucji kultury do limitu 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia z VAT wlicza się otrzymane darowizny i odszkodowania?
 • Czy pracownikowi zatrudnionemu w dwóch instytucjach kultury na część etatu należy się jedno świadczenie — tzw. wczasy pod gruszą — czy dwa?
 • Jak zaksięgować fakturę za dostęp do publikacji elektronicznych?
 • Jak prawidłowo wprowadzić różne systemy czasu pracy w instytucji kultury?
 • Czy poniesienie przez instytucję kultury kosztów podróży służbowej zleceniobiorcy stanowi dla niego przychód podatkowy?
 • Jak rozliczyć podatkowo koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych gadżetami reklamowymi?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.