Barbara Kowalska

specjalista w dziedzinie finansów

Budżet zadaniowy i mierniki zadań w instytucji kultury

• Są już znane funkcje, zadania i podzadania dla instytucji kultury • Przedstawiamy przykładowe zadania, cele i mierniki dla ośrodków kultury, bibliotek, muzeów i teatrów • Przy planowaniu budżetu zadaniowego przede wszystkim trzeba brać pod uwagę realność zamierzonych celów

Kontrola zarządcza – cele i zarządzanie ryzykiem

• Dyrektor instytucji kultury powinien ustalić procedury kontroli zarządczej • Zanim to zrobi, musi pomyśleć o wykorzystaniu procedur już istniejących • Standardy dla jednostek publicznych wyznacza komunikat ministra finansów

Dotacje UE w księgach rachunkowych instytucji kultury

• Nie każda dotacja zwiększa fundusz instytucji kultury • Trzeba dostosować zakładowy plan kont do ewidencji projektów unijnych • Prawidłowa ewidencja pozwoli uniknąć spięć w razie kontroli

Na co biblioteka miejska może przeznaczyć osiągnięty zysk

Miejska biblioteka publiczna dotowana przez gminę wypracowała zysk. Czy można go wykorzystać na działalność bieżącą?

Nie amortyzuje się zakupionych eksponatów muzealnych

• Dzieła sztuki i eksponaty z upływem czasu zyskują na wartości • Są środkiem trwałym, jeśli ich wartość początkowa wynosi powyżej 3500 zł • W polityce rachunkowości muzeum należy wstawić zapis o ich nieamortyzowaniu

Niewykorzystana dotacja podmiotowa w samorządowej instytucji kultury

• Dotację podmiotową należy rozliczyć • Sposób jej zwrotu warto określić w zarządzeniu, np. burmistrza • Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów z 6 kwietnia 2009 r.