• Wpływ refundacji kosztów księguje się na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów
  • Podobnie traktuje się wpływ dotacji celowej, która będzie wykorzystana w roku następnym
  • Organizator może udzielić dotacji celowej na wkład własny w projekcie, nigdy na refundację kosztów

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: