Instytucja kultury prowadziła działalność kulturalną w budynku, który otrzymała od organizatora w 2012 r. Budynek wprowadziła do ewidencji środków trwałych i naliczała amortyzację. W 2018 r. budynek zwrócono prawowitym właścicielom. Środek trwały instytucja kultury przeksięgowała na konto pozabilansowe i zaprzestała amortyzacji, a opłatę za użytkowanie przekazywała właścicielom. W lipcu 2022 r. gmina odkupiła od właścicieli ½ budynku i tę część przekazała na własność instytucji kultury.
Czy jako wartość budynku należy przyjąć kwotę zakupu z aktu notarialnego? Jak należy postąpić z wartością niezamortyzowaną przed oddaniem nieruchomości właścicielom? Czy można amortyzować połowę budynku?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.