Instytucja kultury (gminna biblioteka publiczna):

  • nieodpłatnie przekazała innej jednostce samorządu terytorialnego całkowicie zamortyzowany środek trwały (o wartości około 1000 zł),
  • zlikwidowała niezamortyzowany środek trwały (o wartości około 1000 zł) z powodu jego całkowitego zniszczenia,
  • nieodpłatne otrzymała od innej jednostki samorządu terytorialnego umorzony jednorazowo pozostały środek trwały (o wartości około 2000 zł),
  • otrzymała od czytelników w drodze darowizny książki i przyjęła je na stan biblioteki lub przeznaczyła na kiermasz (przychód z kiermaszu w całości przeznaczono na cele statutowe biblioteki),
  • nieodpłatne otrzymała od innej jednostki samorządu terytorialnego książki.

Dodatkowo biblioteka pobiera opłaty za przetrzymywanie książek i przeznacza je na cele statutowe.
Czy któreś z wymienionych zdarzeń wymaga zastosowania schematu podatkowego MDR (ang. Mandatory Disclosure Rule), to jest przepisów związanych z obowiązkiem raportowania do Szefa KAS informacji o schematach podatkowych?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.