Strona Internetowa jest częścią projektu Komputerowe Muzeum Wsi Warmińskiej realizowanego w Węgoju, przy wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi.

Ciekawą inicjatywę zrealizowano z udziałem pracownika Warmii i Mazur, pracownika Biblioteki Gminnej w Biskupcu, pedagogów oraz miejscowych zapaleńców i społeczników. Udało im się nakłonić młodzież z gimnazjum w Węgoju do przeprowadzenia akcji udokumentowania dorobku kultury regionalnej czasów minionych i obecnych.

Na stronie Internetowej można przeczytać m.in. o:

  • dziejach wsi Węgój i okolicznych wsiach,
  • zabytkach,
  • pamiątkach (w formie wspomnień — nagrania dźwiękowe wspomnień mieszkańców, świadków przeszłości i przemian oraz w formie zdjęć — fotografie przeszłości, dokumenty, zdjęcia ocalałych przedmiotów).

Na stronie znajdują się przepiękne zdjęcia.

Młodzież zbierała dokumenty związane z historią swego regionu, fotografowała elementy architektury warmińskiej, zbierała stare sprzęty domowego użytku oraz rejestrowała liczne rozmowy — wywiady ze starszymi mieszkańcami związane z danymi zwyczajami i tradycjami oraz życiem codziennym. Efekty tych prac zaowocowały stworzeniem Internetowego Muzeum Wsi Warmińskiej, a organizatorzy, podkreślając niezwykłe zaangażowanie młodzieży, zauważają przy tym, że niemal w ostatniej chwili udało się ocalić wiele elementów dawnego dorobku kulturalnego rejonu.