Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu postanowiło wykorzystać okres ferii szkolnych do zachęcenia młodzieży w zamianę z konsumentów kultury w jej aktywnych uczestników.

Centrum zorganizowało dla uczniów w wieku powyżej 12 lat warsztaty teatralne, których ukoronowaniem będzie spektakl teatralny w wykonaniu uczestników.

Młodzież, pod opieką instruktorów, uczyć się będzie, poprzez wykonywane etiudy, wykorzystywania własnego głosu oraz ruchu ciała na scenie teatralnej.

Wszyscy uczestnicy tych warsztatów teatralnych będą wspólnie tworzyć scenariusz, a jego źródłem będą autentyczne teksty z internetowych blogów. I właśnie z tego powodu całe przedsięwzięcie zostało nazwane „Blogosferą”.