Pytanie dotyczy naliczania opłat licencyjnych do ZAiKS. Organizacja ta powołuje się na art. 48 Ustawy z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej: ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi), zgodnie z którym w zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat. Natomiast zakaz ujawniania informacji o wysokości wynagrodzenia np. artysty wynika z art. 29a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy można ujawnić ZAiKS wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z artystą na potrzeby wyliczenia licencji, jeżeli w umowie z artystą jest klauzula o poufności?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.