czynsz

Podwyżka opłat wymaga aneksu do umowy najmu

Gminny ośrodek kultury (GOK) wynajmuje pomieszczenia na lokale użytkowe. Z jednym najemcą ma podpisaną umowę, z której wynika, że faktury są wystawiane na okres półroczny, tj. w styczniu za pierwsze półrocze i następnie w lipcu za drugie. Niedawno GOK do końca ustalił nowe stawki za media i będą one obowiązywały od października. Z każdym z najemców GOK podpisał aneksy na nowe stawki.
Jak ma postąpić w przypadku najmu fakturowanego w okresach półrocznych?
Czy należy już teraz wystawić korektę do faktury pierwotnej i zwiększyć wartość o różnicę wynikającą ze zmian stawek?