dokumentowanie kontroli zarządczej

Dokumentacja kontroli zarządczej

W trakcie audytów w zakresie kontroli zarządczej prowadzonych przez organizatora w instytucjach kultury pracę tę wykonują często audytorzy kierujący się zakresem, wymogami i standardami obowiązującymi w administracji samorządowej. Skutkuje to formułowaniem zaleceń często znacznie przekraczających obowiązek nałożony w tym zakresie na instytucje kultury. Tak wynika przynajmniej z pojawiających się, choć też nie zawsze precyzyjnych, informacji (np. sprawa okresowej oceny pracowników, regulaminu naboru pracowników, regulaminu BIP, regulaminu strony internetowej itp.).
Jakie zatem zagadnienia i dotyczącą ich niezbędną dokumentację powinien obejmować system kontroli zarządczej w małej (zatrudniającej mniej niż 20 osób) instytucji kultury?

Okołostatutowe dokumenty w instytucji kultury

• Najważniejszym dokumentem ustrojowym każdej instytucji kultury jest jej statut • Poza statutem instytucja kultury powinna posiadać również inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami • Najważniejsze z dokumentów pozastatutowych to regulamin organizacyjny i dokumenty związane z bezpieczeństwem