dopłata do ceny biletu

Dotacja celowa jako przychód z działalności statutowej

Samorządowa instytucja kultury została włączona w uchwalony przez radę miasta Program Rodzina 3+. Od osób uprawnionych instytucja pobiera 1 zł jako opłatę za zajęcia czy za bilety wstępu itp. Różnicę pomiędzy faktyczną ceną biletu a pobieranym 1 zł miasto ma refundować dotacją celową — jako dopłata od ceny biletu. Jak ewidencjonować takie operacje gospodarcze? Jak rozliczać dotację celową stanowiącą dopłatę do ceny biletu? Czy uwzględniać ją w obliczaniu proporcji VAT?