faktura z roku poprzedniego

Faktura z roku poprzedniego w księgach roku kolejnego

• Koszty ewidencjonuje się w księgach rachunkowych roku, którego dotyczą • Faktura za usługi może obejmować więcej niż jeden okres sprawozdawczy • Można zaksięgować koszty pomimo braku faktury