galerie sztuki

Sprzedaż dzieł sztuki w galerii

Podczas wystaw czasowych, które organizujemy w galerii, często sprzedajemy dzieła sztuki. Czy tę sprzedaż powinniśmy prowadzić na zasadach umowy komisu czy umowy o dzieło (dzieło jest już wykonane, często ma już kilka lat i artysta chce je sprzedać). Czy w umowie sprzedaży galeria powinna umieścić jakieś zapisy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych? Czy sprzedaż dzieła następuje od razu z prawami majątkowymi, czy też przeniesienie tych praw powinno nastąpić na podstawie odrębnego dokumentu — jeśli tak, to jakiego. Czy artysta może nie wyrazić zgody na przeniesienie tych praw na kupującego? Co będzie, jeśli galeria nie poinformuje o tym kupującego? Czy można zostawić kwestię uregulowania autorskich praw majątkowych artyście i kupującemu?

Dlaczego trudno jest zatrudnić dobrego specjalistę w muzeach i galeriach sztuki

• Wykształcenie pracowników w instytucji kultury powinno być specjalistyczne • Do pracy powinny być przyjmowane osoby z wyższym wykształceniem, ale to nie znaczy, że każde będzie odpowiednie • Wina leży w nieprecyzyjnych przepisach wykonawczych do ustawy o działalności kulturalnej