ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

Dobre praktyki projektów inwestycyjnych w infrastrukturze sektora kultury

• Instytucje kultury powinny śmiało sięgać po fundusze unijne w celu realizacji projektów inwestycyjnych w infrastrukturze sektora kultury • Jedną z szans są środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 z osi VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego • W najbliższych latach w sposób priorytetowy będą traktowane m.in. projekty wpływające na zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej, w tym projekty dotyczące obiektów poprzemysłowych, którym zostaną nadane nowe funkcje kulturalne