trzynastka

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury

• Przysługujące pracownikom instytucji kultury składniki wynagrodzenia określa zmieniona ustawa o działalności kulturalnej • Pracownicy artystyczni mogą liczyć na dodatkowy składnik wynagrodzenia np. za używanie w pracy własnego instrumentu muzycznego • Dodatkowe wynagrodzenie roczne, popularnie zwane trzynastką, nie przysługuje pracownikom instytucji kultury