umiejętności organizacyjne u pracowników

Najbardziej poszukiwane umiejętności organizacyjne u pracowników instytucji kultury

• Przede wszystkim trzeba rozwijać zdolności komunikacyjne pracowników • Ważne jest planowanie zadań do wykonania na dany dzień oraz dopasowywanie ich do pory dnia i indywidualnych preferencji pracownika • W przypadku konfliktu między zespołem a dyrekcją konieczny jest bezstronny mediator