wypłata świadczeń

Spóźniona wypłata świadczenia urlopowego

Ośrodek kultury wypłaca świadczenie urlopowe, jeśli pracownik wykorzystuje co najmniej 14 dni wypoczynku. Powinien on otrzymać dopłatę najpóźniej dzień przed rozpoczęciem urlopu. Ośrodek kultury wypłacił świadczenie urlopowe dzień później (czyli w dniu rozpoczęcia urlopu przez pracownika). Czy grożą za to jakieś konsekwencje? Czy można ich uniknąć?