Poradnik Instytucji Kultury 11/2018

NaFilM

Twórcami projektu NaFilM (National Film Museum) są studenci Wydziału Filmowego na Uniwersytecie Karola w Pradze. Stopniowo starają się stworzyć instytucję, której celem jest zbadanie, ponowna ocena i publiczna prezentacja znaczenia narodowego dziedzictwa filmowego Republiki Czeskiej nie tylko dla odwiedzających to miejsce Czechów, ale także dla gości z całego świata.

Teatr inaczej

Teatr Wybrzeże w Gdańsku ma rozbudowaną i oryginalną ofertę edukacyjną, obejmującą zarówno lekcje teatralne, warsztaty dla nauczycieli, zwiedzanie teatru, dyskusyjny klub teatralny, a także warsztaty familijne oraz organizację opieki dla dzieci podczas spektakli dla dorosłych.

Mała książka — wielki człowiek

Kampania społeczna pod tym właśnie tytułem nawiązuje do kampanii proczytelniczych realizowanych na całym świecie. Zapoczątkowała je w 1992 r. brytyjska fundacja BookTrust.

Nie tylko marketing. Jak pracownicy budują wizerunek firmy?

  • Wizerunek instytucji kultury tworzy się niezależnie od tego, czy instytucja prowadzi świadome działania komunikacyjne
  • To przede wszystkim pracownicy kształtują obraz instytucji w otoczeniu
  • Warto zadbać, by wszyscy pracownicy czuli się członkami zespołu i utożsamiali się z instytucją

Co każdy pracownik instytucji kultury powinien wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci, żeby nie narażać siebie ani instytucji? Jakie wpadki mogą być najgorsze dla instytucji i jak im zapobiec?

  • Cyberbezpieczeństwo przestało już być wyłącznym zadaniem działu IT. Obecnie problem ten spoczywa na wszystkich pracownikach
  • Najważniejsza jest świadomość pracowników, ich dbałość o hasła oraz reagowanie na nietypowe zdarzenia
  • Jeśli instytucja przetwarza wiele wrażliwych danych, szkolenia pracowników powinny być obowiązkowe

Faktura z odwrotnym obciążeniem dla instytucji kultury

Instytucja kultury, która nie jest czynnym podatnikiem VAT, otrzymała fakturę za materiały budowlane z odwrotnym obciążeniem.
Co teraz należy zrobić? Czy trzeba podjąć jakieś działania, aby rozliczyć VAT?

Opłata skarbowa od zezwolenia na organizację imprezy masowej

Samorządowa instytucja kultury zamierza zorganizować imprezę masową. Wśród wyłączeń z obowiązku zapłacenia opłaty skarbowej, wymienionych w art. 7 Ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (dalej: ustawa o opłacie skarbowej), nie ma instytucji kultury, z czego wynika, że instytucja kultury powinna zapłacić opłatę skarbową za wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej.
Czy w takim przypadku wnosi się opłatę skarbową?

Import usług od podmiotu zwolnionego z VAT

Instytucja kultury planuje zaprosić na występ 3 artystów ze Szwajcarii. Artyści wystawią fakturę VAT za występ jako stowarzyszenie. Stowarzyszenie to jest w swoim kraju zwolnione z VAT jako podmiot prowadzący działalność kulturalną.
Czy w takiej sytuacji instytucja kultury powinna rozpoznać import usług i odprowadzić z tego tytułu VAT?

Działalność objęta kosztami autorskimi — poszerzona lista zawodów

  • Od 19 lipca 2018 r. obowiązuje poszerzona lista działalności, z których przychody pomniejsza się o koszty w wysokości 50% przychodu
  • Znowelizowaną listę działalności stosuje się do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.
  • Twórca może zrezygnować ze stosowania kosztów autorskich, składając pracodawcy lub zleceniodawcy, jako płatnikowi, odpowiednie oświadczenie

Nie każdy może być członkiem komisji inwentaryzacyjnej

W bibliotece zostanie przeprowadzona selekcja księgozbioru bibliotecznego. Komisja likwidacyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
Czy bibliotekarka, która jest osobą odpowiedzialną materialnie za zbiory biblioteczne, może być powołana w skład komisji jako członek?

Nota uznaniowa

Firma zewnętrzna wystawiła instytucji notę księgową w kwocie brutto tytułem „Nota uznaniowa dotycząca organizacji biegu”.
Czy ten dokument należy zaksięgować i czy instytucja powinna wyliczyć sobie VAT?

Korekta amortyzacji

Instytucja kultury posiada budynek, zaksięgowany na kontach 013 „Pozostałe środki trwałe” / 800 „Fundusz instytucji kultury”, który otrzymała jako mienie wydzielone. Do tej pory główny księgowy amortyzował ten budynek, co pomniejszało sukcesywnie fundusz. Fundusz instytucji może zmniejszać się tylko o wartość straty niepokrytej z funduszu rezerwowego.
Czy w takim przypadku zaprzestać amortyzacji budynku? Jeżeli tak, to co zrobić z już zaksięgowaną amortyzacją?