Aktualności

Z działu Aktualności dowiedzą się Państwo o bieżących wydarzeniach, możliwości pozyskania środków na działalność instytucji kultury, informacji o ważnych kongresach, szkoleniach czy seminariach.

Liczba artykułów w dziale: 306

Nowy termin zgłoszeń do Kolegium Tłumaczy

Jak informuje Instytut Książki, do 30 września br. przedłużono termin zgłaszania się kandydatów do Kolegium Tłumaczy na 2018 r.

Park kulturowy a ochrona krajobrazu

Pod taką nazwą 15 września na Wydziale Prawa i Administracji przy ul. Katowickiej 87a w Opolu odbędzie się konferencja naukowa. Konferencja jest częścią wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, którego myślą przewodnią jest Krajobraz dziedzictwa — dziedzictwo krajobrazu.

Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!

Instytut Muzyki i Tańca podsumowuje piątą edycję programu Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!, który zachęca uczniów klas maturalnych do udziału w koncertach symfonicznych lokalnych filharmonii.

Letni konkurs fotograficzny Wikipedii Wikiwakacje jeszcze trwa

Aż do 30 września br. można wziąć udział w konkursie fotograficznym Wakacje z Wikipedią Wikiwakacje. Przedmiotem inicjatywy są zdjęcia dokumentujące polskie zabytki, obszary przyrody chronionej i sztukę dostępną w przestrzeni publicznej, które zasilą repozytorium plików Wikimedia Commons. Dla autorów najlepszych zdjęć przewidziano nagrody o łącznej wartości 4000 zł. Partnerem głównym konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Powstała Polska Opera Królewska

Tak zdecydował minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński. Nowa państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie rozpoczęła swoją działalność 1 sierpnia 2017 r. Przedmiotem jej działania jest upowszechnianie kultury muzycznej poprzez przygotowywanie, wystawianie, promowanie i popularyzowanie dzieł operowych, muzyki oratoryjnej, symfonicznej i kameralnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kompozytorów polskich, zwłaszcza repertuaru dawnych mistrzów, a także przywracanie do życia muzycznego zapomnianych dziel muzyki polskiej.

Powstanie Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Tak zdecydowała Rada Ministrów, która przyjęła projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Inicjatorem jest pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego.

Konferencja poświęcona ochronie dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń

Od 20 do 22 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się, organizowana co dwa lata, Międzynarodowa Konferencja pt. Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń — wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów.

Podziemia tarnogórskie na Liście światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO

Taką decyzję podjął Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO podczas 41. sesji odbywającej się od 2 do 12 lipca br. w Krakowie. Oprócz kopalni rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach na listę wpisano jeszcze 20 nowych miejsc.

Ruszyła strona internetowa Programu Niepodległa

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na stronie niepodlegla.gov.pl już znajdują się aktualności związane z Programem Wieloletnim Niepodległa, informacje o naborze do programów dotacyjnych oraz logo programu. 24 maja 2017 r. rząd uchwalił program na lata 2017–2021, który obejmuje obchody stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Konferencja Digital Cultures

Od 25 do 27 września 2017 r. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie będzie gospodarzem Konferencji Digital Cultures. Celem konferencji jest prezentacja najciekawszych zmian, jakie zaszły w polskiej kulturze cyfrowej na przestrzeni ostatnich lat, a także stworzenie platformy do nawiązywania międzynarodowych kontaktów oraz dzielenia się doświadczeniami.

Rząd proponuje 2080 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

Rada Ministrów przedstawiła Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

Konkurs poetycko-plastyczny Wiersz+Obraz

Już czwartą edycję tego konkursu ogłosiło Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki Topos. W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem 150-lecie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Przedmiotem konkursu jest plastyczna interpretacja wybranych wierszy Adama Asnyka, Marii Konopnickiej, Jana Kasprowicza i Karola Wojtyły. Nagrodą główną jest gratyfikacja finansowa 2500 zł.