Aktualności

Z działu Aktualności dowiedzą się Państwo o bieżących wydarzeniach, możliwości pozyskania środków na działalność instytucji kultury, informacji o ważnych kongresach, szkoleniach czy seminariach.

Liczba artykułów w dziale: 316

MKiDN otrzyma dodatkowe środki na wynagrodzenia w związku z nowelizacją ustawy o działalności kulturalnej

Tak zdecydowała Rada Ministrów, która 3 października przyjęła uchwałę w sprawie częściowego podziału rezerwy celowej na zwiększenia wynagrodzeń wynikającego ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2017 r.

POLONA — 2 000 000 dzieł online i nowa aplikacja dla instytucji kultury

Jak informuje Biblioteka Narodowa, już 2 miliony dzieł — książek, czasopism, rycin, map, fotografii i innych — dostępnych jest w Internecie dzięki cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA. Z tej okazji uruchomiona w październiku odświeżona wersja serwisu nazwana została POLONA/2miliony.

Konkurs Wydawniczy Instytutu Teatralnego

Do 30 listopada 2017 r. można się zgłaszać do trzeciej edycji dorocznego Konkursu Wydawniczego Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Program Translatorski ©POLAND: nowy termin naboru ofert

Tak zdecydował Instytut Książki, który ogłosił, że drugi nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND w 2017 r. potrwa do 15 listopada.

Trwa rejestracja na Inaugurację Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

Inauguracja będzie miała miejsce podczas Europejskiego Forum Kultury (EFS), które odbędzie się 7 i 8 grudnia 2017 r. w Mediolanie.

DESANT UA! Pierwszy „wojenny” Przegląd Teatrów Ukraińskich

Od 2 do 5 listopada w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego potrwa artystyczny DESANT, czyli czterodniowy przegląd najgorętszych ukraińskich projektów teatralnych ostatniego roku.

Instytucje sprawdzą, czy kontrahent — przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem

Tak zdecydowała 12 września 2017 r. Rada Ministrów, która przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. Autorem zmian jest Minister Finansów i Rozwoju.

Ruszył konkurs Heritage in Changing Environments

Do 30 listopada br. można ubiegać się o wsparcie w konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach.

Trwa nabór na wizyty studyjne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do 31 października 2017 r., trwa nabór w na wizyty studyjne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej — część B dla programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

Do 25 października br. gminne domy kultury, gminne biblioteki, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z miejscowości do 20 000 mieszkańców mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 8500 zł. W konkursie mogą wziąć udział projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r.

Nowy termin zgłoszeń do Kolegium Tłumaczy

Jak informuje Instytut Książki, do 30 września br. przedłużono termin zgłaszania się kandydatów do Kolegium Tłumaczy na 2018 r.

Park kulturowy a ochrona krajobrazu

Pod taką nazwą 15 września na Wydziale Prawa i Administracji przy ul. Katowickiej 87a w Opolu odbędzie się konferencja naukowa. Konferencja jest częścią wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, którego myślą przewodnią jest Krajobraz dziedzictwa — dziedzictwo krajobrazu.