Instytucja kultury na potrzeby budowy nowej siedziby nabyła nieruchomość zabudowaną (budynki niemieszkalne). Do ewidencji środków trwałych przyjęto oddzielnie grunt i oddzielnie zabytkową zabudowę (wg wyceny rzeczoznawcy). W trakcie inwestycji część zabudowań wyburzono. Protokół wyburzeń wskazuje jedynie liczbę m2 wyburzeń bez podawania jakiejkolwiek wartości. Jakie powinno być odzwierciedlenie tych wyburzeń w wartości środków trwałych? Czy należy tworzyć odpis aktualizujący ze względu na to, że nieruchomość już nie ma takiej wartości jak przy wycenie (cena zakupu)? Jeśli zabytkowa zabudowa jest rewitalizowana i z jej wykorzystaniem powstaje nowa siedziba, to czy powinna być ona w momencie nabycia zaksięgowana na środki trwałe czy na środki trwałe w budowie?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: