W sporządzanym planie finansowym biblioteka wykazuje jako dodatkowe informacje stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na 1 stycznia. Planując przychody, biblioteka obniża je w stosunku do planowanych kosztów o saldo wynikające z danych zawartych w tych informacjach (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym plus należności minus zobowiązania). Saldo to biblioteka traktuje jako przychód. W projekcie planu nie wykazuje wyniku finansowego.
Czy to działanie jest prawidłowe, skoro biblioteka obniża plan przychodów w stosunku do planowanych kosztów o kwotę wyżej opisanego salda?
Czy w planie finansowym należy zawsze zaplanować „wynik finansowy”?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: