Pytanie dotyczy ujęcia należności i zobowiązań od jednostek powiązanych w bilansie. Urząd gminy zleca instytucji kultury przygotowanie informacji o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach występujących pomiędzy jednostkami objętymi skonsolidowanym bilansem. W tej informacji instytucja ujmuje wszystkie rozliczenia z jednostkami podległymi urzędowi gminy, natomiast bilans zawiera pozycję, w której wyraźnie chodzi o jednostki powiązane.
Czy dla instytucji kultury jednostką powiązaną jest jedynie urząd gminy, czy również wszystkie jednostki mu podległe, np. zakład gospodarki komunalnej, szkoły, ośrodki zdrowia?
Co w sytuacji, gdy sprzedawcą usługi jest urząd gminy, natomiast wystawiającymi fakturę jest zakład gospodarki komunalnej? Zapłata za to zobowiązanie wpływa na konto bankowe gospodarki komunalnej.
Czy takie rozrachunki należy ujmować w bilansie w pozycji „Zobowiązania od jednostek powiązanych” czy też „Zobowiązania wobec pozostałych jednostek”?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.