Pytania dotyczą księgowań na wydzielonym na potrzeby konkretnego projektu rachunku bankowym.
Gminny ośrodek kultury (GOK) otworzył nowy rachunek bankowy dla celów realizacji umowy dotacji z urzędu marszałkowskiego. Projekt będzie sfinansowany częściowo z dotacji celowej, a częściowo ze środków własnych GOK.

  • Jak zaksięgować własną wpłatę na rachunek bankowy dotacji?
  • Czy księgowanie: Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” / Ma 130 „Rachunek bankowy” jest prawidłowe?
  • Jak zaksięgować otrzymanie dotacji i zakup środka trwałego w projekcie?

Gminny ośrodek kultury (GOK) podpisał z PROW umowę dotacyjną na zakup mundurów i instrumentów muzycznych dla orkiestry. Wkład własny GOK wynosi 20 000 zł, a 40 000 zł dołoży organizator w formie dotacji celowej. Na cele dotacji GOK utworzył osobny rachunek bankowy.

  • Jak zaksięgować przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego na rachunek projektu?
  • Czy można wykorzystać konto środków pieniężnych w drodze?

Dodatkowo w związku z projektem został zakupiony środek trwały za 15 000 zł.

  • Jak go zaksięgować?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: