rachunek bankowy

Wpłata za zajęcia na rachunek bankowy a kasa fiskalna

Samorządowa instytucja kultury-ośrodkiem kultury ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. W ramach działalności prowadzi zajęcia m.in gry na gitarze, nauki tańca, zajęcia plastyczne itp. Część uczestników dokonuje wpłat osobiście w kasie i zostaje to zarejestrowane na kasie fiskalnej, pozostali wpłacają przelewem na rachunek bankowy instytucji.
Czy wpłaty za zajęcia dokonywane przelewem na rachunek instytucji wprowadzać do kasy fiskalnej i przechowywać paragony?

Wydzielony rachunek bankowy dla projektu

Pytania dotyczą księgowań na wydzielonym na potrzeby konkretnego projektu rachunku bankowym.
Gminny ośrodek kultury (GOK) otworzył nowy rachunek bankowy dla celów realizacji umowy dotacji z urzędu marszałkowskiego. Projekt będzie sfinansowany częściowo z dotacji celowej, a częściowo ze środków własnych GOK.

  • Jak zaksięgować własną wpłatę na rachunek bankowy dotacji?
  • Czy księgowanie: Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” / Ma 130 „Rachunek bankowy” jest prawidłowe?
  • Jak zaksięgować otrzymanie dotacji i zakup środka trwałego w projekcie?

Gminny ośrodek kultury (GOK) podpisał z PROW umowę dotacyjną na zakup mundurów i instrumentów muzycznych dla orkiestry. Wkład własny GOK wynosi 20 000 zł, a 40 000 zł dołoży organizator w formie dotacji celowej. Na cele dotacji GOK utworzył osobny rachunek bankowy.

  • Jak zaksięgować przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego na rachunek projektu?
  • Czy można wykorzystać konto środków pieniężnych w drodze?

Dodatkowo w związku z projektem został zakupiony środek trwały za 15 000 zł.

  • Jak go zaksięgować?

Podzielona płatność

  • Od 1 lipca obowiązują przepisy dotyczące podzielonej płatności
  • Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest póki co dobrowolne, ale o jej zastosowaniu decyduje podmiot opłacający fakturę instytucji kultury
  • Otrzymywanie środków w podzielonej płatności może mieć negatywny wpływ na płynność finansową instytucji kultury

Odsetki od środków z dotacji organizatora

Instytucja posiada jedno konto bankowe, na które otrzymuje wpływy z tytułu działalności statutowej (przychody własne). Dodatkowo na to samo konto wpływają środki z dotacji organizatora. Główny księgowy chciałby wydzielić osobne subkonto na środki własne.
Czy po wydzieleniu osobnego rachun ku odsetki od środków na rachunku bankowym, na który wpływa dotacja od organizatora, można traktować jako przychody własne, czy też trzeba je zwrócić organizatorowi?

Błędnie naliczona prowizja banku na przełomie roku

Z winy oprogramowania bank pobrał od instytucji w grudniu 2017 r. 60 zł prowizji od dokonanych przelewów. Błąd jednak szybko wykryto i zwrócono instytucji nienależnie pobraną kwotę. Prowizję pobrano z rachunku instytucji 22 grudnia 2017 r., a zwrot nastąpił już 4 stycznia 2018 r. — tytułem korekty mylnego obciążenia.
Czy w grudniu zaksięgować w koszty pobraną prowizję, a w styczniu w przychody, czy zaksięgować tę operację na konto rozrachunkowe?
Czy ta operacja jest neutralna podatkowo, czy w 2017 r. obciążyć koszty podatkowe, a w 2018 r. przychody?

Zgłaszanie zmiany rachunku bankowego

Instytucja zamierza zmienić rachunek bankowy.
Na jakim druku należy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego?