Pytania dotyczą rozliczenia kosztów działalności socjalnej pracodawcy. Instytucja zorganizowała spotkanie integracyjne dla pracowników w ramach działalności kulturalno-oświatowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Wzięło w nim udział 8 na 10 wszystkich zatrudnionych. Koszt spotkania na każdego pracownika wyniósł 80 zł. Instytucja zorganizowała także wyjazd do teatru — koszt na jednego pracownika wyniósł 150 zł. Instytucja kultury dofinansowała koszty biletów zgodnie z trzema progami uzależnionymi od sytuacji materialnej pracowników: 100 zł, 95 zł i 90 zł. Z ZFŚS łącznie pokryto kwotę 770 zł, resztę pracownicy wpłacili gotówką na konto firmy organizującej wyjazd do teatru.
Czy całość faktury za spotkanie pracowników można pokryć z ZFŚS i czy kwotę 80 zł powinno się doliczyć każdemu pracownikowi do kwoty wolnej od podatku w tej danym roku (w tym roku 2000 zł)?
Czy faktura za wyjazd do teatru może być ogólna (na kwotę 770 zł), czy też wartość tę należy rozpisać i rozliczyć na poszczególnych pracowników? Tylko że w tej drugiej sytuacji nie będzie wiadomo, ile kosztował cały wyjazd, oraz że część kosztów pokryli pracownicy gotówką.
Czy kwoty, które pracownicy pokrywają z własnych pieniędzy, mogą być zapłacone do firmy, która zorganizowała wyjazd, czy też powinni je wpłacić na konto ZFŚS?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.