Instytucja kultury zakupiła środek trwały częściowo ze środków własnych, a częściowo z dotacji celowej, zmniejszyła więc plan kosztów własnych z przeznaczeniem na zakup środka trwałego. Przychody własne (konta 700 i 760) są zaprezentowane zarówno w planie finansowym, jak i w rachunku zysków i strat, ale nie po stronie kosztów (mimo, że środki te wydano na zakup środka trwałego). W tym roku w rachunku zysków i strat instytucja kultury osiągnie zysk wynikający z tych przychodów. Ze względu na amortyzację tego środka trwałego w latach kolejnych mogą wystąpić straty.
Czy jest to prawidłowe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.