Instytucja kultury zakupiła i z chwilą zakupu wprowadziła w koszty wytworzone na potrzeby wydarzeń artystycznych dekoracje (zamówione, wykonane i dostarczone przez firmy zewnętrzne). Nie są one środkiem trwałym, tylko wyposażeniem ewidencjonowanym na koncie 013. Niektóre z elementów dekoracji zużyły się lub uległy zniszczeniu, a pozostałe nadają się do zdemontowania i wykorzystania do kolejnych produkcji.
Jakie kroki organizacyjne, księgowe, ewidencyjne powinna podjąć instytucja, aby elementy dekoracji prawidłowo zlikwidować albo zdemontować z przeznaczeniem na inne produkcje?
Czy należy utworzyć komisję do oceny przydatności składników?
Czy konieczne jest zarządzenie dyrektora o sposobie zakwalifikowania środków, a jeśli tak, to jakie elementy powinno ono zawierać?
Jak księgowo przeprowadzić likwidację nienadających się do użycia dekoracji? Jak ująć w księgach rachunkowych odzyskane materiały ze zdemontowanych dekoracji, które potencjalnie zostaną wykorzystane (jeszcze bez konkretnego wskazania) do wytworzenia nowych dekoracji?
Czy elementy dekoracji bądź materiały powinny zostać poddane wycenie przez biegłego?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.