W bilansie instytucji kultury fundusze własne mają wartość ujemną:

  • A. Fundusze własne: -6758,77 zł,
  • A.I. Fundusz podstawowy: 28 577,00 zł,
  • A.V. Zysk (strata) z lat ubiegłych: -30 968,44 zł,
  • A.VI. Zysk (strata) netto: -4367,33 zł.

Zgodnie z zarządzeniem organizatora, strata za 2022 r. ma być przeksięgowana na zmniejszenie funduszu instytucji. Instytucja nie tworzy funduszu rezerwowego.
Czy organizator może zdecydować w zarządzeniu, aby straty z lat ubiegłych pokryć z funduszu instytucji? Jeżeli tak, to w dalszym ciągu fundusz instytucji będzie ujemny.
Jeżeli organizator przekaże instytucji nieodpłatnie aktywa trwałe, to czy wtedy fundusz instytucji się zwiększy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.