Instytucja kultury realizuje programu ze środków MKiDN. Wykaz kosztów kwalifikowanych dopuszcza możliwość uwzględnienia nagród rzeczowych i/lub finansowych, z zastrzeżeniem, że podatek od nagród rzeczowych nie jest kosztem kwalifikowanym.
Na nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich instytucja chce kupić około 10 kart podarunkowych do jednego z hipermarketów AGD, na kwotę około 1000 zł każda.
Zakup kart podarunkowych potwierdzony zostanie fakturą. Karty będą wydawane na podstawie protokołów, podpisanych przez dyrektora instytucji oraz osoby uprawnione do reprezentacji koła. Czy instytucja może zakupić takie nagrody?
Czy instytucja może kupić takie karty i jak ująć taki zakup w księgach rachunkowych, jeśli instytucja nie jest podatnikiem VAT?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: