Instytucja kultury otrzymała na podstawie umowy darowizny od kopalni węgla kamiennego wycofane z eksploatacji składniki rzeczowe stanowiące złom, będące w ewidencji majątkowej kopalni. Ich wartość netto według wyceny kopalni waha się od kilkuset złotych do kilkunastu tysięcy złotych. Te składniki rzeczowe zostały przekazane wyłącznie w celu przeznaczenia ich jako zabytek kultury technicznej. Będą pełniły rolę elementów małej architektury zewnętrznej. Zgodnie z polityką rachunkowości instytucja kultury przyjmuje składniki majątku o wartości:

  • ponad 10 000 zł na stan środków trwałych,
  • od 3500 zł do 9999,99 zł na stan pozostałych środków trwałych,
  • od 500 zł do 3499,99 zł na stan środków niskocennych.

Jak należy zaewidencjonować otrzymaną darowiznę składników rzeczowych? Czy jako środki trwałe, pozostałe środki trwałe i niskocenne środki trwałe, czy też może jako eksponaty i przyjąć do ewidencji jako dobra kultury? Czy instytucja kultury może dokonać własnej wyceny otrzymanych składników rzeczowych?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: