W 2023 r. instytucja kultury zapłaciła zaliczkę na koncert organizowany w lipcu 2024 r. Na koniec roku zostało saldo na koncie 300 „Rozliczenie zakupu”, które zostało wykazane w bilansie w pozycji B.I.5. „Zaliczki na dostawy i usługi”. W 2023 r. instytucja zapłaciła też za reklamę prasową, która ma się ukazać w 2024 r., i zakup ten zaksięgowała na koncie 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów — czynne”.
Czy zaliczka i przedpłata traktowane są jako należności, które trzeba ująć w sprawozdaniu Rb-N?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: