Dyrektor KIS rozpatrywał sprawę podatnika, który zamierzał skorzystać z ulgi na złe długi w VAT (interpretacja indywidualna z 21 grudnia 2023 r., sygn. 0114-KDIP4-2.4012.555.2023.2.KS). Podatnik był czynnym podatnikiem VAT. W 2020 r. wykonał usługi na rzecz dłużnika i wystawił faktury dokumentujące ich sprzedaż. Do chwili obecnej nie uregulowano należności z faktur wystawionych w 2020 r. Wierzytelności nie uregulowano lub zbyto w jakiejkolwiek formie. Na dzień poprzedzający dzień uprawniający do złożenia korekty deklaracji podatkowej (dzień uprawdopodobnienia wierzytelności) dłużnik był podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, nie był też w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego ani w trakcie likwidacji.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: