NSA w wydanych orzeczeniach odniósł się niedawno do skutków podatkowych zapewnienia oddelegowanym pracownikom zakwaterowania i kosztów podróży przez pracodawcę (dwa wyroki NSA z 9 stycznia 2024 r. sygn. akt: II FSK 434/21 oraz II FSK 1332/21). Wątpliwości budziło to, czy pracownik otrzymujący takie świadczenia w czasie oddelegowania uzyskuje przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.