Pytanie dotyczy przychodów: z działalności kulturalnej, działalności gospodarczej, dotacji, kwot zwrotu składek na ZUS otrzymanych w ramach tarczy antykryzysowej, odpisów amortyzacyjnych środków trwałych pokrytych dotacją, a także kosztów: działalności operacyjnej, finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych pomniejszonych o koszty sfinansowane z dotacji, kosztów zapłaconych ze środków z tarczy antykryzysowej, koszty ZUS niezapłacone w 2021 r., składki PFRON, niewypłacone wynagrodzenia (zlecenia) w 2021 r., amortyzacji środków trwałych pokrytych dotacją.
Czy w CIT-8 w poz. 53 wskazuje się wszystkie te przychody? Które koszty wykazuje się w poz. 63 — koszty uzyskania przychodów?
Czy w poz. 40 załącznika CIT-8/O wykazuje się dotacje podmiotowe, dotacje celowe, otrzymane pieniądze z tarczy antykryzysowej?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: